Ter Testi Ankara Klinikleri

Ter Testi Nedir?

Kistik fibrozis hastalığının tespiti ter testi ile yapılmaktadır.  Terde klor miktarı belirlenerek hastalık tanısı konulmaktadır.  İdeal olarak ter testi, hastalar klinik olarak stabilken, iyi derecede sıvı alımı olmuşken, akut bir hastalıkları yokken  uygulanır. Ter testi Ankara gibi büyükşehirlerde  Kistik fibrozis hastalık bulguları taşıyan bebeklerin aileleri tarafından araştırılmaktadır.

Kistik fibrozis  nedir?

Kistik fibrozis, kalıtımsal bir hastalıktır. Anne ve babadan gelen genlerin birleşmesi sonucu bu hastalık oluşur. Genelde akraba evliliklerinde görülme olasılığı daha fazladır. Ayrıca daha önce kardeş ölümü yaşamış bebeklerde de görülme olasılığı bulunmaktadır. Kistik fibrozis hastalarının özelikleri şöyledir:

  • Tüm salgı bezlerindeki salgılar koyudur.
  • Hastalar yenidoğan döneminden itibaren tekrarlayan ve tedavilere tam cevap vermeyen öksürük, hırıltı, zatürre ya da astım benzeri hastalıklara sahiptirler.
  • Hastaların % 85’i aldıkları besinleri tam anlamıyla sindiremezler .
  • Hastalarda çok miktarda yağlı pis kokulu dışkılama olur.
  • Büyüme ve gelişme geriliği vardır.
  • Hastaların %10 kadarında doğum sonrası dışkılama gecikmesinden kaynaklanan bağırsak tıkanıklığı oluşur.
  • Yenidoğan bebeklerde uzun süren sarılık ortaya çıkar.

Hastalığa Ter Testi ile Tanı Koyma Ankara

Her yenidoğan bebekten hastaneden çıkmadan bazı doğumsal  hastalıkların taranması için topuk kanı alınmaktadır. 2015 yılından itibaren “Kistik fibrozis” hastalığı ülkemizde yenidoğan tarama programına alınarak topuk kanı ile hastalığın ön tanısı konulmaktadır.  Ön tanıdan sonra hastalık saptanan bebeklerin hastalığını kesin belirlenmesi için ter testi yapılmaktadır. Ter testi Ankara gibi birçok şehirde hastalığın tespitinde önemli sonuçlar vermektedir.

Ankara Çocuk Doktoru Kliniğimizde Ter Testi uygulaması yapılmaktadır. Randevu almak için 0312 283 26 91 i arayabilirsiniz.

Kistik Fibrozis olanların  teri normalden daha tuzlu olur . Aileler de bu tespiti yaptıktan sonra ter testi yaptırabilecekleri Ankara içinde yer ararlar. Hastalığın tanısı terde tuz miktarının ölçülmesi ile konur. Ter testi tanı için en değerli testtir.  Kolay  ağrısız bir şekilde ter toplanır ve içindeki tuz miktarı ölçülür. Bu tuz miktarının  normal değerlerin üzerinde olması ile kistik fibrozis tanısı konur.

Ter testi Ankara bazı durumlarda tekrarlanabilir. Yeterli miktarda ter toplanamaması buna örnektir. Bazı durumlarda da ter testi Ankara klinikleri düzeyleri sınırda olduğundan testin tekrarlanması gerekebilir. Böyle durumlarda özellikle aileler tarafından stres yapılmaması gerekmektedir.

 

Call Now Button