Bebeklerde Kulak Şekillendirme

Bebeklerde kulak şekillendirme, iyi bilinen bir yöntemdir veya çeşitli kulak şekil bozukluklarını düzeltir veya iyileştirir. Temel ilkelerinden biri, yenidoğan döneminde çok erken, genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde yapılması gerektiğidir. Çalışmalar, ameliyatsız kulak şekillendirme başarısının dört haftalık olduktan sonra uygulandığında dramatik bir şekilde azaldığını göstermiştir.

Bununla birlikte, bazı doğumsal kulak deformitesi hastaları, çeşitli nedenlerle doğumun ilk birkaç haftasına kadar ortaya çıkmaz. En yaygın neden, bu tür ameliyatsız kulak tedavilerinin var olduğunun farkında olmamalarıdır. Ayrıca, kulak şeklinin neye benzediğinden öncelikli olan birçok başka önemli sorunları da vardır.

Archives of Plastic Surgery’nin Kasım sayısında ‘Konjenital Kulak Deformitelerinin Kulak Kalıplama Tekniğiyle Düzeltilmesi’ başlıklı bir makale yayınlandı. Bu yazıda yazarlar, CranioWell sistemini kullanarak kulak kalıplaması olan yaşlı hastalardaki deneyimlerini bildirdiler. Hastaların ortalama yaşı, iki hafta- 2 aylık arasında değişiyordu.

  • Bir yıllık bir süre içinde on sekiz (18) hastada yirmi sekiz (28) kulak tedavi edildi.
  • Konjenital kulak deformiteleri arasında constircted kulak (% 64), Stahl’ın kulağı (% 21), kepçe kulak (% 7) ve kriptotia (%7)  bulunuyordu.
  • Ortalama cihaz uygulama süresi, bazıları iki ay kadar uzun olmak üzere 4 hafta idi.
  • 1’den 5’e kadar bir ölçekte, ortalama iyileştirme derecesi 3,5 idi.
  • Bir yıl sonra kulakların şekilleri iyi korunmuş, genel memnuniyet puanı 3.6 idi.

earwell fiyatı

Kulak kıkırdağı esnektir ancak hafızası vardır.. Bu, annedeki östrojen seviyeleri nedeniyle doğumdan hemen sonra  hafıza nerdeyse oluşmamıştır.  Doğumdan sonraki ilk haftada östrojen ve hyaluronik seviyelerindeki artış nedeniyle hafızasını oluşmaya başlar büyük miktarda kıkırdak plastisitesi oluşturur. Bu nedenle neonatal kulak şekillendirme etkili olabilir. Bununla birlikte, östrojenle ilgili bu kulak plastisitesi, bebeğin dolaşımındaki anne seviyeleri doğumdan yedi ila on gün sonra düştükçe hızla düşer. Bu nedenle, doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde kulak kalıplamaya başlama önerisi.

Ancak bu çalışmanın gösterdiği ve kendi tecrübelerime göre, kulak kalıbı üç haftalık olduktan sonra başlanırsa tamamen sonuçsuz bir tedavi değildir. Dört ila altı haftalıkken başlansa bile bazı iyi gelişmeler elde edilebilir. Sonuçlar, daha önce yapıldığı kadar tahmin edilemez veya o kadar iyi değildir. Ancak CranioWell sisteminin non-invaziv yapısı düşünüldüğünde, bu, ‘daha büyük çocuklarda’ denemenin bile kullanımını makul bir seçim haline getirir.

Call Now Button