Prematüre Bebeklerde Kronik Akciğer Hastalığı

Prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığı nedir?

Özellikle ileri derecede prematüre yenidoğanların 36. haftaya geldiklerinden sonra bile hala oksijen desteğine ihtiyaç göstermeleri bronkopulmoner displazi olarak tanımlanmakatdır. Kronik akciğer hastalığı, prematüre bebeklerde uzun vadeli solunum problemleri için kullanılan genel terimdir. Ayrıca bronkopulmoner displazi (BPD) olarak da adlandırılır.

Prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığına ne sebep olur?

Erken doğan bebeklerde solunum makinesi (vantilatör) ve solunum sıkıntısı durumlarına nefes almak için fazladan oksijen gerekebilir. Kronik akciğer hastalığı, bir ventilatör  veya oksijen desteği alan bebeklerde, prematüre bebeğin  akciğerlerinin basın ve oksijenden zarar görmesi nedeni ile meydana gelir. Prematüre bebeklerin akciğerleri çok kırılgan. Kolayca zarar görebilirler. Prematürelerin aslında her şeyi biraz daha hassastır. Aşılama şeması , beslenmesi ve  diğer sorunları gibi konularda biraz farklılıklar vardır.

 • Prematüre.  Prematüre bir bebeğin akciğerleri tam olarak oluşmamış. Hava keseleri en az gelişmiş olanlardır.
 • Düşük miktarda yüzey aktif madde.  Bu, akciğerlerdeki minik hava keselerinin açık kalmasına yardımcı olan bir maddedir.
 • Oksijen kullanımı  Yüksek miktarda oksijen, akciğerlerdeki hücrelere zarar verebilir.
 • Solunum makinesi (mekanik havalandırma).  Hava basıncı akciğerlere zarar verebilir. Bu basınç solunum makinelerinden, hava yollarının emilmesinden ve endotrakeal (ET) tüp kullanılmasından kaynaklanabilir. ET tüpü, bebeğinizin soluk borusuna (trakea) yerleştirilmiş ve solunum makinesine bağlı bir tüptür.

Hangi prematüre bebekler kronik akciğer hastalığı için risk altındadır?

Solunum makinesi kullanan prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığı olabilir. Bu şeyler bebeğin kronik akciğer hastalığına yakalanma olasılığını artırabilir:

 • Bebek ne kadar erken doğmuşsa risk o kadar artar? Hamilelikte 30. haftadan daha erken doğan bebekler daha büyük risk altındadır.
 • Düşük doğum ağırlığı Doğumda 2 kilodan az (1.000 gramdan az) ağırlığı olan bir bebek daha yüksek risk altındadır.
 • Solunum sıkıntısı. RDS denilen bu, yüzey aktif madde eksikliğinden kaynaklanan bir akciğer hastalığıdır.
 • Pulmoner interstisyel amfizem (PİE). Bu, hava yollarından hava kaçağı ile meydana gelir. Akciğerlerin küçük hava keseleri arasındaki boşluklara kaçak olur.
 • Patent duktus arteriosus (PDA). Bu durum, kalbin kan damarları ile akciğerler arasındaki bir bağlantısının doğumdan sonra olması gerektiği gibi kapanmadığında ortaya çıkar.
 • Irk ve seks. Prematüre beyaz erkek bebekler, kronik akciğer hastalığı için en büyük risk taşır.
 • Annede gebelikte rahim içinde enfeksiyonu. Bir kadında hamilelik sırasında korioamniyonit denilen bir enfeksiyon varsa, bebeği kronik akciğer hastalığı için daha yüksek bir risk altındadır.
 • Kalıtım. Ailede astım öyküsü bebeği daha yüksek risk altına sokabilir.
 • Enfeksiyon. Doğum sırasında veya doğumdan sonra bir enfeksiyon kapmak.

Prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığının belirtileri nelerdir?

Belirtiler her çocukta değişken olabilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Solunum zorluğu. Bu, hızlı nefes almayı, burun deliklerinin solunuma katılmasını, hırıldamayı ve göğüste içe çekilmeler olabilir (göğüs retraksiyonları).
 • Özellike. Bazı bebeklerde 36 haftalık gebelik haftasına ulaştıktan sonra hala solunum makinesine veya oksijene ihtiyaç duyulabilir.

Bebeklerde öksürük ile ilgili bir diğer yazımızı aşağıdaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Çocuklarda Kronik Öksürük

 

Yorum yapın

Call Now Button