MeningoKok Aşısı Neden Yapılmalıdır?

Neiseria menengitidis meningokok hastalığına neden olur ve bu aşı bakterinin yapmış olduğu hastalığa karşı koruma sağlar. Meningokok hastalığı çocuklarda bakteriyel menenjitin( beyin ve zarlarının enfeksiyonu)  önemli nedenlerinden biridir.

Meningokok ile enfekte olan kişi solunum yolları ve boğazında bu mikrobu taşır ve damlacık yoluyla yayılmasına neden olur. Öksürük, hapşırma , ortak kullanılan su şişeleri gibi paylaşılan eşyalarla da hastalık bulaşabilir.

Meningokok hastalığı çok hızlı ilerleyen, ölümcül olabilien bir hastalıktır. Bazı durumlarda iyileşme sonrası sağırlık, işitme kaybı, zihinsel ve bedensel geriliğine neden olabilir.

1 yaş altı ve 16- 23 yaş arası çocuklar meningokok hastalığının bulaşma olasılığı yüksektir.

CDC verilerine göre aşı %98 oranında koruma sağlar. Meningokok hastalığına neden olan 13 türden aşı;  meningokok hastalığının en sık görülen türlerine karşı koruma sağlar. Ancak tüm türlerine karşı koruma sağlayamaz.

Meningiokok; neden olduğu aşılara karşı hastalıklara karşı önlemeye yardımcı aşılar bir kaç tiptir.

  • Meningokok konjuge aşıları (Menactra ® , Menveo ® ve Nimenrix ® )
  • Polisakkarit meningokok aşısı (MENOMUNE ® )
  • Serogrup B meningokok aşısı (Baxsero ® ve Trumenba ® )

 

2010 yılında ACIP ergenlere konjuge meningokok aşısı yapılmasını önerdi.

Gerekçeler:

Ergen yaşta meningokok enfeksiyonları fazladır.

Ergenlerde nazofarengeal taşıyıcılık sıktır, küçüklere bulaştırabilirler.

Tavsiye programı nedir ?

Doz Sayısı

2 doz aşı önerilmektedir.

Ülkemiz şartlarında meningokok enfeksiyonu en çok 2 yaş altında görüldüğü için bu aşılamanın 2 yaş altında tamamlaması önerilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Aşılama Takvimi

Bu aşı için rutin aşı takviminde uygulaması yoktur ( Nisan 2017)                                                                            

Önerilen yaş

  • 11-12 yaş 1. doz , 5 yıl sonra pekiştirme dozu önerilir.
  • İlk doz 16 yaştan sonra yapılırsa ikinci pekiştirme dozu önerilmez.
  • Küçük çocuklarda aşılama durumu ile ilgili olarak hekiminiz ile görüşünüz. Önerilen yaş aralığı 9-13 .aylar.

Kimler meningokok aşısı olmamalıdır ?

Meningokok aşısının önceki dozlarında ciddi allerjik reaksiyon geçirenler aşı olmamalıdır

Hangi durumlarda Aşılama Ertelenmelidir?

Çocuğununuz ağır bir enfeksiyon geçirdiği durumlarda meningokok aşısının yapılması ertelenmelidir. Hafif  hastalık durumlarında aşı yapılabilir

Muhtemel yan etkiler nelerdir?

En sık görülen yan etkisi aşı sonrası aşı yapılan yerde kızarıklık, şişlik olmasıdır

Ateş olabilir.

Diğer aşılarda da olduğu gibi şiddetli alerjik reaksiyonlar nadir de olsa mümkündür.

Şiddetli alerjik reaksiyonlar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Aşı Sonrası Yan Etki Olup Olmadığını Nasıl Anlarım ? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun aşı takvimini belirlemek için çocuklarasaglik aşı takvimini inceleyebilirsiniz.
Kaynaklar : Meningokok Aşıları Prof Dr. Ufuk Beyazova Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Anabilim Dalı ,web adresi ,http://www.sosyalpediatri.org.tr/sunumlar/meningokok-asisi-pdf-1-9-meg.pdf

Yorum yapın

Call Now Button