Doğuştan Kulak Deri Eklentileri

Aksesuar tragus veya brankial yarık kalıntısı olarak da bilinen kulak eklentileri, bebekte kulakta et beni olarak da bilinen bir durumdur. Bunlar deri ve bazen kıkırdaktan oluşan iyi huylu büyümelerdir. Kulak küpeleri genellikle kulağın önünde veya yanakta bulunur. Tıbbi ismi preauriküler skin tag olarak bilinir.
Kulak çevresi öncesi deri lezyonları, 1000 canlı doğumda 5 ila 10’luk bir prevalansla nispeten yaygın bir anomalidir. Genellikle sadece kozmetik sonuçları olan küçük anormallikler olarak kabul edilirler.

Kulakta Skin Tag Nedenleri

Dış kulak, embriyonel olarak altı yumuşak doku şişkinliği (embriyonel branşial ark) bir araya geldiğinde gelişimin erken dönemlerinde oluşur. İlk iki embriyonel branşial tepecik birbirine yanlış bir şekilde kaynaştığında, kulak önünde ek uzantılar oluşabilir. Bunlar preauriküler etiketler olarak adlandırılır ve deri, yağ veya kıkırdaktan oluşur.
Kulak et benleri kendiliğinden oluşabilir veya Goldenhar sendromu, hemifasiyal mikrozomi ve birinci ve ikinci branşiyal ark sendromu gibi genetik sendromlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

bebeklerde et beni

Kulak Et Benlerinin Teşhis ve Değerlendirme

Kulak küpeleri genellikle doğumda fark edilir. Bebekler doğumda bir çok kulak şekil bozukluğu durumu ile birlikte doğabilirler.
Aksesuar kulak küpesi olan bazı çocukların aynı tarafta işitme kaybı da olabilir. Preauriküler cilt lezyonları olan 23 yenidoğanın prospektif bir çalışmasında, dördünün (yüzde 17) beyin tarafından uyarılmış yanıt odyometrisinde anormal bulguları vardı. İzole preauriküler etiketleri olan 178 yenidoğanda yapılan bir başka çalışmada, 23’ün (yüzde 13) hafif ila orta derecede sensörinöral işitme bozukluğu olduğu bulundu.

Tüm yenidoğanlarda tahmini işitme bozukluğu prevalansı yüzde 0,4 ile 0,6 arasında değişmektedir. Yenidoğan işitme taraması ile ilgili yazıyı buradan okuyabilirsiniz.
Tüm bebekler, herhangi bir işitme kaybını test etmek için yenidoğan doktoru tavsiyesi ile  işitme taramasından geçmelidir.

Kulak Skin Tag Tedavisi

Bazı doktorlar, et beni düşene kadar kasıtlı olarak kan akışını azaltmak için kulak küpesinin etrafına bir ip bağlamanızı tavsiye eder. Bununla birlikte, bu, sapın tabanında kıkırdak bulunduğu için bölgede küçük bir yumru bırakabilir.
Bu nedenle önerilen tedavi yaklaşımı, kulak küpesinin cerrahi eksizyon ile çıkarılmasıdır. Çocuğunuzun doktoru, etiketin tabanı etrafında küçük bir kesi yapacak ve kıkırdak sapını deri yüzeyinin birkaç milimetre altından kesecektir. Bu prosedür küçük bir kıkırdak yumrusu kalmasını önleyecektir. Çocuğunuzun küçük bir yara izi olacak, ancak başka bir tedavi gerektirmeyecektir. Bu eklentiler ameliyattan sonra tekrar büyümez.
Kıkırdak içermeyen basit bir kulak küpesi olan bebekler, doktorun muayenehanesine yaptıkları ziyaret sırasında kulak küpesini çıkarabilirler. Ağrıyı azaltmak için cilde lokal anestezik uygulanabilir.
Çocuğunuzun birden fazla kulak küpesi veya karmaşık şekilli küpesi varsa, doktor çocuğunuzun rahatını sağlamak için etiketlerin genel anestezi altında çıkarılmasını önerebilir. Bu prosedürler ayakta tedavi bazında yapılır.

Bebek Kulak Skin Tag Yaklaşımında Sonuç Olarak Neler Yapılmalıdır?

  • Amerikan Pediatri Akademisi, preauriküler deri lezyonlarının varlığına veya yokluğuna bakılmaksızın Yeni Doğan İşitme Ortak Komitesi tarafından ana hatlarıyla belirtildiği gibi tüm yenidoğanlarda işitme kaybını değerlendirmek için evrensel taramayı onaylamaktadır.
  • Günümüzde izole preauriküler lezyonları olan bebeklerin taranmasında renal ultrasonografinin rolü hakkında herhangi bir öneri veya kılavuz bulunmamaktadır.
  • Yenidoğanlarda izole preauriküler deri lezyonlarının varlığının önemli ölçüde artmış böbrek anomalisi riski oluşturmadığını ve hastada başka majör malformasyonlar veya çoklu konjenital anomali belirtileri olmadıkça rutin renal ultrasonografinin gereksiz olduğunu belirtir.
Call Now Button